;

Meet Our Staff

Bettenhausen Family

 • Mike Bettenhausen

  Mike Bettenhausen

  Dealer Principal

  Mike Bettenhausen

  Mike Bettenhausen

  Dealer Principal

 • Troy Bettenhausen

  Troy Bettenhausen

  Dealer Principal

  Troy Bettenhausen

  Troy Bettenhausen

  Dealer Principal

Bettenhausen Management

 • Jan Disney

  Jan Disney

  Accounting Manager

  (708)532-9600
  Jan Disney

  Jan Disney

  Accounting Manager

 • John Doolin

  John Doolin

  Marketing Director

  708-532-2665
  Email Me
  John Doolin

  John Doolin

  Marketing Director

 • Danny Galvan

  Danny Galvan

  Service Manager

  (708)532-2665
  Danny Galvan

  Danny Galvan

  Service Manager

 • Joe Handzik

  Joe Handzik

  Parts Director

  (708)532-2665
  Joe Handzik

  Joe Handzik

  Parts Director

 • Chris Matuszewski

  Chris Matuszewski

  Controller

  (708)532-2665
  Chris Matuszewski

  Chris Matuszewski

  Controller

 • Rocky Latorre

  Rocky Latorre

  Service Director

  (708)532-2665
  Rocky Latorre

  Rocky Latorre

  Service Director

 • Micah Neely

  Micah Neely

  General Sales Manager

  (708)532-2665
  Micah Neely

  Micah Neely

  General Sales Manager

 • Brandon McHugh

  Brandon McHugh

  General Sales Manager

  (708)460-5337
  Email Me
  Brandon McHugh

  Brandon McHugh

  General Sales Manager

 • John Pacult

  John Pacult

  IT Manager

  (708)532-2665
  John Pacult

  John Pacult

  IT Manager

 • Joe Prno

  Joe Prno

  Service Director

  (708)532-2665
  Joe Prno

  Joe Prno

  Service Director

 • Jim Ralph

  Jim Ralph

  Sales Director

  (708)532-2665
  Jim Ralph

  Jim Ralph

  Sales Director

 • Bill Siamis

  Bill Siamis

  IT Assistant Manager

  (708)532-2665
  Bill Siamis

  Bill Siamis

  IT Assistant Manager

 • Andrea Welsh

  Andrea Welsh

  Sales Director

  (708)532-2665
  Andrea Welsh

  Andrea Welsh

  Sales Director

 • Andy Haustein

  Andy Haustein

  Used Vehicle Sales Director

  Andy Haustein

  Andy Haustein

  Used Vehicle Sales Director

 • Eric Woodall

  Eric Woodall

  Sales Director

  (708)532-2665
  Eric Woodall

  Eric Woodall

  Sales Director

Sales

 • Tamia " Mia" Whiters

  Tamia " Mia" Whiters

  Leasing and Sales Manager

  708-532-2665
  Email Me
  Tamia

  Tamia " Mia" Whiters

  Leasing and Sales Manager

 • Scott Abramowicz

  Scott Abramowicz

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Scott Abramowicz

  Scott Abramowicz

  Sales & Leasing Manager

 • Steve Callan

  Steve Callan

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Steve Callan

  Steve Callan

  Sales & Leasing Manager

 • Abdul Durvesh

  Abdul Durvesh

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Abdul Durvesh

  Abdul Durvesh

  Sales & Leasing Manager

 • Jeremy Guimond

  Jeremy Guimond

  Sales and Leasing Manager

  708-532-2665
  Jeremy Guimond

  Jeremy Guimond

  Sales and Leasing Manager

 • Charles Johnson

  Charles Johnson

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Charles Johnson

  Charles Johnson

  Sales & Leasing Manager

 • Jamie Kwak

  Jamie Kwak

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Jamie Kwak

  Jamie Kwak

  Sales & Leasing Manager

 • David Martinez

  David Martinez

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  David Martinez

  David Martinez

  Sales & Leasing Manager

 • Nick Nowak

  Nick Nowak

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Nick Nowak

  Nick Nowak

  Sales & Leasing Manager

 • Tom Pandell

  Tom Pandell

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Tom Pandell

  Tom Pandell

  Sales & Leasing Manager

 • Nick Pattenaude

  Nick Pattenaude

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Nick Pattenaude

  Nick Pattenaude

  Sales & Leasing Manager

 • Don Peterson

  Don Peterson

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Don Peterson

  Don Peterson

  Sales & Leasing Manager

 • Hamzeh el Qawasmi

  Hamzeh el Qawasmi

  Sales and Leasing Manager

  708-532-2665
  Hamzeh el Qawasmi

  Hamzeh el Qawasmi

  Sales and Leasing Manager

 • Ryan Scarpelli

  Ryan Scarpelli

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Ryan Scarpelli

  Ryan Scarpelli

  Sales & Leasing Manager

 • Danielle Schramm

  Danielle Schramm

  Sales & Leasing Manager

  (708)532-2665
  Email Me
  Danielle Schramm

  Danielle Schramm

  Sales & Leasing Manager

Service

 • Jackie Altieri

  Jackie Altieri

  Express Lane Advisor

  (708)532-2665
  Email Me
  Jackie Altieri

  Jackie Altieri

  Express Lane Advisor

 • Amy Hayes

  Amy Hayes

  Express Lane Advisor

  (708)532-2665
  Email Me
  Amy Hayes

  Amy Hayes

  Express Lane Advisor

 • Ryan Joritz

  Ryan Joritz

  Main Shop Advisor

  (708)532-2665
  Email Me
  Ryan Joritz

  Ryan Joritz

  Main Shop Advisor

 • Steve Lewis

  Steve Lewis

  Express Advisor

  (708)532-2665
  Email Me
  Steve Lewis

  Steve Lewis

  Express Advisor

 • Kyle Mandra

  Kyle Mandra

  Main Shop Advisor

  (708)532-2665
  Email Me
  Kyle Mandra

  Kyle Mandra

  Main Shop Advisor

 • Ellen Michalec

  Ellen Michalec

  Warranty Administrator

  (708)532-2665
  Ellen Michalec

  Ellen Michalec

  Warranty Administrator

 • Jenny Moro

  Jenny Moro

  Warranty Administrator

  708.532.2665
  Jenny Moro

  Jenny Moro

  Warranty Administrator

 • Chris Osmolak

  Chris Osmolak

  Service Advisor

  (708)532-2665
  Email Me
  Chris Osmolak

  Chris Osmolak

  Service Advisor

 • Kaitlyn Pattin

  Kaitlyn Pattin

  Service Cashier

  (708)532-2665
  Kaitlyn Pattin

  Kaitlyn Pattin

  Service Cashier

 • Mark Scheve

  Mark Scheve

  Mobile Roadside Services

  708.532.2665
  Mark Scheve

  Mark Scheve

  Mobile Roadside Services

 • Jennifer Smith

  Jennifer Smith

  Warranty Administrator

  (708)532-2665
  Jennifer Smith

  Jennifer Smith

  Warranty Administrator

 • Danny Velazquez

  Danny Velazquez

  Main Shop Advisor

  708.532.2665
  Email Me
  Danny Velazquez

  Danny Velazquez

  Main Shop Advisor

 • Paul Van Yperen

  Paul Van Yperen

  Service Advisor

  708-532-2665
  Email Me
  Paul Van Yperen

  Paul Van Yperen

  Service Advisor

 • Steve Spangler

  Steve Spangler

  Express Advisor

  (708)532-2665
  Email Me
  Steve Spangler

  Steve Spangler

  Express Advisor

 • Dean Siensa

  Dean Siensa

  Service Advisor

  708-532-2665
  Dean Siensa

  Dean Siensa

  Service Advisor

 • Amanda Altieri

  Amanda Altieri

  Service Advisor

  708-532-2665
  Email Me
  Amanda Altieri

  Amanda Altieri

  Service Advisor

Parts

 • Rob Adams

  Rob Adams

  Parts Advisor

  (708)532-2665
  Rob Adams

  Rob Adams

  Parts Advisor

 • Michael Aitchison

  Michael Aitchison

  Parts Advisor

  708.532.2665
  Michael Aitchison

  Michael Aitchison

  Parts Advisor

 • Kris Arnold

  Kris Arnold

  Parts Assistant Manager

  708.532.2665
  Kris Arnold

  Kris Arnold

  Parts Assistant Manager

 • Tony Larrison

  Tony Larrison

  Parts Advisor

  708.532.2665
  Tony Larrison

  Tony Larrison

  Parts Advisor

 • Bob Osbourne

  Bob Osbourne

  Parts Advisor

  708.532.2665
  Bob Osbourne

  Bob Osbourne

  Parts Advisor

 • Ricky Perez

  Ricky Perez

  Parts Advisor

  (708)532-2665
  Ricky Perez

  Ricky Perez

  Parts Advisor

 • Don VanKuiken

  Don VanKuiken

  Parts Advisor

  708.532.2665
  Don VanKuiken

  Don VanKuiken

  Parts Advisor

 • Isamel Nieves

  Isamel Nieves

  Parts Advisor

  Isamel Nieves

  Isamel Nieves

  Parts Advisor

Loaner Department

 • Ben Rutherford

  Ben Rutherford

  Rental Department Coordinator

  708.532.2665
  Email Me
  Ben Rutherford

  Ben Rutherford

  Rental Department Coordinator

Customer Concierge Center

 • Ashley Kletnick

  Ashley Kletnick

  BDC Service Manager

  (708) 532-2665
  Email Me
  Ashley Kletnick

  Ashley Kletnick

  BDC Service Manager

 • Marcela Perez

  Marcela Perez

  BDC Service Representative

  (708)532-2665
  Marcela Perez

  Marcela Perez

  BDC Service Representative

 • Amber Smith

  Amber Smith

  BDC Service Representative

  (708)532-2665
  Amber Smith

  Amber Smith

  BDC Service Representative

 • Mike Kirkwood

  Mike Kirkwood

  Internet Sales Specialist

  (708)532-2665
  Email Me
  Mike Kirkwood

  Mike Kirkwood

  Internet Sales Specialist

 • Shannon Magurany

  Shannon Magurany

  Internet Sales Specialist

  (708)532-2665
  Email Me
  Shannon Magurany

  Shannon Magurany

  Internet Sales Specialist

 • David Madrigal

  David Madrigal

  Internet Sales Specialist

  David Madrigal

  David Madrigal

  Internet Sales Specialist

 • Paris Myers

  Paris Myers

  Internet Sales Specialist

  Paris Myers

  Paris Myers

  Internet Sales Specialist

Office

 • Nicole Mazor

  Nicole Mazor

  Biller

  (708)532-2665
  Nicole Mazor

  Nicole Mazor

  Biller

 • Lisa Melendez

  Lisa Melendez

  License & Title Biller

  (708)532-2665
  Lisa Melendez

  Lisa Melendez

  License & Title Biller

 • Hannah Papaleo

  Hannah Papaleo

  Accounts Payable & Receivable

  (708)532-2665
  Hannah Papaleo

  Hannah Papaleo

  Accounts Payable & Receivable

 • Jessie Ritz

  Jessie Ritz

  Biller

  (708)532-2665
  Jessie Ritz

  Jessie Ritz

  Biller

 • Jennifer Scott

  Jennifer Scott

  Payroll Administrator

  (708)532-2665
  Jennifer Scott

  Jennifer Scott

  Payroll Administrator

 • Alicia Suarez

  Alicia Suarez

  Biller

  (708)532-2665
  Alicia Suarez

  Alicia Suarez

  Biller

 • Christina Tennicott

  Christina Tennicott

  Biller

  (708)532-2665
  Christina Tennicott

  Christina Tennicott

  Biller

 • Jennifer Turk

  Jennifer Turk

  Biller

  (708)532-2665
  Jennifer Turk

  Jennifer Turk

  Biller

 • Kimberly O’Neill

  Kimberly O’Neill

  Biller

  (708)532-2665
  Kimberly O’Neill

  Kimberly O’Neill

  Biller

 • Jennifer Crosse

  Jennifer Crosse

  Biller

  Jennifer Crosse

  Jennifer Crosse

  Biller

Contact Us

708-801-3118

Call Now

8355 W. 159th Street • Tinley Park, IL 60477

Get Directions

Today's Hours:

Sales: Closed

Service: Closed

Bettenhausen CDJR 41.6012094, -87.8228793.